ŞİİRDİR GÖZYAŞI
  Servet-i Fünun Edebiyatı
 
      SERVET-İ FUNUN EDEBİYATI  (1896–1901)
EDEBİYATI CEDİDE (YENİ EDEBİYAT)
1                 Recaizade’nin önderliğinde Servet-i Funun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret’in derginin başına getirilmesiyle edebi bir topluluk özelliği kazanır.
2                  Sonraları Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Celal Şahin, Ali Ekrem, Halit Ziya’nı katılımıyla genişler.
3                 Devlet yönetiminin baskıcılığını bahane ederek toplumsal konulara eğilmediler.
4                 Fransız edebiyatına aşırı bağlı kaldılar.
5                  Aruz başarıyla ölçüsü kullanılmıştır.(Sadece T. Fikret “Şermin” adlı eserini hece ölçüsüyle yazmıştır.)
6                  Hep uzak ülkelere gitme hayaliyle yaşadılar.
7                  Sanat, sanat içindir ilkesine bağlı kaldılar.
8                   Nazım (şiir) nesre (düz yazı) yaklaştırılmıştır. Konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
9                  Batı’dan sone ve terza-rima gibi yeni nazım şekilleri ithal edilmiştir.
10                  Roman dalında Halit Ziya oldukça başarılı eserler vermiştir.
11                  Şiirde parnasizm ve sembolizmden etkilenmişlerdir.
SERVET-İ FUNUN EDEBİYATININ SANATÇILARI
 
TEVFİK FİKRET(1867-1915)
 
1                Kendi akımının ve Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir.
2                Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
3                 Fen, bilim, teknik onun kalemiyle şiirimize girmiştir.
4                Parnasizm akımından etkilenmiştir.
5                Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.
6                 Şermin adlı eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.
7                  Servet-i Funun dan sonra her hangi bir topluluğa katılmamış, bazı sosyal şiirler yazmıştır.
8               Türk edebiyatında ilk defa İstanbul’u eleştiren şair olmuştur.(SİS şiiri)
9                Mehmet Akif ile atışmışlardır. Oğlu Amerika'ya okumak için gider; ancak papaz olur.
10                Eserleri: Rubab-ı ŞİKESTE, Haluk’un Defteri, Rubab-ın Cevabı, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin,
 
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866–1945)
 
1               Birçok edebi türde eser vermesine rağmen asıl ününü romanlarda bulmuştur.
2               Sanatlı bir söyleyişi, iyi bir gözlemciliği vardır.
 3          Romanlarında üst tabakanın hayat özelliklerini işlemesine rağmen hikâyelerinde sıradan insanları işlemiştir.
4             Realizm ve natüralizmi benimsemiştir.
5             Eserleri teknik açıdan kuvvetlidir, bu yönüyle romancılığımızın üstadı sayılır.
6             Şiirleri düz yazıya oldukça yakındır.
7             Eserleri : Aşk-Memnu, Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar, Bir Ölünün Defteri, Aşka Dair,Kâbus, Füruzan…
 
CENAP ŞAHABETTİN (1870–1934)
 
1                Sanat, sanat içindir görüşünü benimsemiştir.
2                 Halk arasında birçok dizesi atasözü gibi kullanılmaktadır.
3              Dilini süslemiş, kelime oyunları bol, söz sanatları oldukça fazla kullanmıştır.
4                 Şaire göre “şiir kelimelerle resim yapma işidir”.
5               Eserleri: Hac Yolunda, Evrak-ı Eyyam, Tamat, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Afak-ı Irak Tiryaki Sözler.
 
 
 
 
MEHMET RAUF (1876–1931)
 
1                 İlk psikolojik romanımız olan “EYLÜL”ü yazmıştır.
2                 Çok fazla bir edebi kimliği yoktur.
3                 Halit Ziya’nın etkisinde kalmıştır.
 
 
SERVET-İ FUNUN DÖNEMİNİN BAĞIMSIZ İSİMLERİ
 
MEHMET AKİF ERSOY(1873–1936)
 
1                Türk edebiyatının en meşhur şairidir.
2                Sanat toplum için kullanmıştır.
3                 Osmanlı toplumunun üzerine serpilen ölü toprağını kaldırmak için gecesini gündüzüne katan mücadeleci fikir adamıdır.
4               Hayatı olduğun gibi edebiyata yansıtmıştır.
5                Aruzu başarıyla kullanmıştır.
6                Epik –lirik şiiri ustaca kullanmıştır.
7                İslam birliği (ümmet bilinci) ni yerleştirmek için uğraşmıştır.
8               Tek eseri “SAFAHAT”tır.
 
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR(1864–1944)
 
1            Realist-natüralist bir yazardır.
2                Toplum için sanat görüşündedir.
3             Hemen her şey onun eserlerine konu olmuştur.
4              Mizaha, günlük konuşmalara çok sık başvurmuştur.
5               Ona göre roman sokağın aynasıdır.
6               Yabancı hayranlığı, mürebbiye takıntısını, kadın dedikodularını eserlerinde sıkça işlemiştir.
7             Eserleri İstanbul merkezlidir. Anadolu yoktur.
8          Eserleri: Şık, Mürebbiye, İffet, Şıpsevdi, Gulyabani, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Ben Deli Miyim? Nimetşinas 
 
  Bugün 10 ziyaretçi (35 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
En güzel şiirde nefret yoktur,kavga yoktur,kin yoktur;sadece sevgi vardır.