ŞİİRDİR GÖZYAŞI
  Milli Edebiyat
 
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
1                Osmanlıcılık fikrinin iflasından sonra artık Türkçülük akımı yükselen değer olmaya başlamıştır.
2                 1911’da Selanik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalem”Dergisi etrafında bir araya gelen Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp gibi aydınlar Milli Edebiyatın oluşumunu başlatmışlardır.
3                 Daha sonra İstanbul’da Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı dergileri yayınlanmıştır.
4                 Milli Edebiyatının genel özellik olarak;
5                 Dil sade olmalıdır.
6                Dildeki yabancı kelimeler atılmalı; ancak Türkçeye yerleşmiş kelimeler Türkçe gibi kullanılmaya devam edilmelidir.
7                İstanbul Türkçesi esas kabul edilmelidir.
8                 Şiirde hece ölçüsü kullanılmalı.
9                Edebiyat toplumun hizmetinde olmalı.
10                 Milletin dertleri, sevinçleri esas alınmalı.
11                 Roman ve hikâye teknik açıdan kuvvetlenmiştir.
 
 
 
MİLLİ EDEBİYATIN SANATÇILARI
 
ÖMER SEYFETTİN (1884–1920)
 
1               Türk edebiyatının en önemli hikâyecisidir.
2              Yeni Lisan adlı makalesi Milli Edebiyatın kanunlarının ilanı sayılır.
3               Sade dil akımının öncüsüdür.
4                 Anadolu’nun insanın hayat şartlarını hikâyelerini yansıtmıştır.
5                 Dilde, fikirde, işte milliyetçilik fikrini yerleştirmiştir.
6               Çocukluk anıları, efsaneleri hikâyelerinde işlemiştir.
7                Eserleri: Bomba, Yalnız Efe ,Efruz Bey, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet,Bahar ve Kelebekler…
 
ZİYA GÖKALP (1876–1924)
 
1               Türk milliyetçiliğini esaslara bağlamıştır.Sistematize etmiştir.
2                 Sosyal hayatı ve kurumlarımızı Batı’ya göre düzenlenmelidir.
3                 Eserlerinde halk dilini kullanmıştır.
4                 Halkın dertlerini isteklerini yansıtmaya çalışmıştır.
5                 “Türkçülük, Türk milletini yükseltmektir” diyerek bu ifade doğrultusunda hareket etmiştir.
6                Eserleri: Türkçülüğün Esasları, Kızıl Elma, Türkleşmek-İslamlaşmak -Muasırlaşmak, Türk Medeniyet Tarihi, Malta Mektupları.
 
MEHMET EMİN YURDAKUL (1869–1944)
 
1                 Anadolu insanın yabancılara başkaldırısını çok güzel yansıtmıştır.
2                 Toplumcu sanat anlayışıyla milliyetçi çizgide eserler vermiştir.
3                Hece ölçüsü kullanılmıştır.
4                 Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanları, Zafer Yolunda, Turana Doğru, İsyan ve Dua, Mustafa Kemal, Fazilet ve Adalet…
                      
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889–1974)
 
1                Edebiyatın her alanında eser vermiştir.Fecr-i Ati’nin dağılmasından sonra Milli Edebiyat içinde yer almıştır.
2                Çoğunlukla içinde yaşadığı toplumun dertlerini eserlerinde işlemiştir.
3               Anadolucu, Atatürkçü bir çizgide kalmıştır.
4                 Esas ününü romancılık alanında bulmuştur.
5                 Kuvvetli bir gözlem gücü vardır.
6                Realist bir çizgide yaşamıştır.
7                 Eserlerinde aydın-halk çatışmasını yansıtmıştır.
8               Eserleri: ROMANLARI: Kiralık Konak, Ankara, Nur Baba, Hüküm Gecesi,Sodom ve Gomore, Yaban, Bir Sürgün, Panorama
HİKÂYELERİ: Milli Savaş Hikâyeleri, Rahmet
DİĞER ESERLERİ: Erenlerin Bağından, Zoraki Diplomat, Vatan Yolundan, Anamım Kitabı
 
HALİDE ADİP ADIVAR (1884–1964)
 
1                Edebiyatçılığının yanında bir asker gibi cephe gerisinde mücadele vermiştir.
2                 Romanlarında aşk, kadının psikolojisini, doğu-batı çatışmasını, eski-yeni kavgasını işlemiştir.
3                Romanlarında kuvvetli bir gözlem vardır.
4                Kurtuluş Savaşı eserlerinde çokça yer edinmiştir.
5                 Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir.
6                Dili çok başarılı değildir.
7                 Eserleri: Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Türkün Ateşle İmtihanı, Sinekli Bakkal, Mor Salkımlı Ev, Dağa Çıkan Kurt, Tatarcık, Zeyno’nun Oğlu
 
REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889–1958)
 
1                  Anadolu’nun dertlerini, sıkıntılarını, inançlarını eserlerinde işlemiştir.
2                 Sade  ve yapmacıksız bir dil kullanmıştır.
3                 Çalıkuşu”romanı en ünlü eseridir.(aslında bir tiyatro eseri olarak yazılmıştır)
4                 Müfettişlik yaptığı için Anadolu’yu gezmiş ve onların sıkıntılarını, sevinçlerini edebi eserlerinde sıkça kullanmıştır.
5                  Eserleri: Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Acımak, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Miskinler Tekkesi
 
 
 
 
REFİK HALİT KARAY (1888-1965)
 
1                 Halk dilini eserlerinde oldukça başarılı olmuştur.
2               Kuvvetli bir gözlemciliği vardır; ancak iç gözlemde başarılı değildir.
3                 Eserleri: Memleket Hikâyeleri, İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Çete, Sürgün, BU Bizim Hayat, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş…
 
YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)
 
1                 Modern edebiyatımızın en büyük şairlerindendir.
2                 Batılı tarzda şiirimize düzen vermiştir.
3                 Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. “OK” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
4                 Şiir musikiden başka bir musiki”dir derdi.
5                 Parnasizmden etkilenmiştir.
6                İstanbul’u, Osmanlı’nın ihtişamlı zamanında gezmek, tabiat, ölüm, rintlik gibi konuları işlemiştir.
7                 Şiirlerinin mükemmel olması için uğraş vermiştir, bu konuda oldukça titizdir.
8                 Edebiyatın hemen her alanında eser vermiştir; ancak asıl ününü şiirde kazanmıştır.
9                 Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Portreler,
            Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş.
 
 
 
PEYAMİ SAFA (1899-1961)
 
1                 Geçim derdiyle yazarlığa başlamıştır.
2               Bir ayağından sakat olduğu için bu psikolojiyi eserlerine yansıtmıştır.
3                 “Server Bedii” lakabıyla eser yazmıştır.
4                 Edebiyat, felsefe, tıp, psikoloji alanında yeterli bir bilgin sayılır.
5                 Psikolojik çözümlemeleri çok başarılıdır.
6                 Eserleri; Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Mahşer Bir Akşamdı, Canan, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Atilla, Harbiye, Şimşek… gibi eserleri vardır.
 
  Bugün 2 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
En güzel şiirde nefret yoktur,kavga yoktur,kin yoktur;sadece sevgi vardır.