ŞİİRDİR GÖZYAŞI
  EDEBİYATDA İLKLER
 
 EDEBİYATDAİLKLER
 
İlk köy romanımız
Nabizade Nazım
Karabibik
İlk tiyatro eserimiz:
Şinasi
Şair Evlenmesi 1859
İlk yerli romanımız:
Şemsettin Sami 
Taaşşuk u Talat ve Fıtnat
Batı tekniğine uygun ilk romanımız
Halit Ziya Uşaklıgil
Aşk-ı Memnu
İlk çeviri romanımız
Yusuf Kamil Paşa
Telemak (Fenelon’dan) 1859
İlk psikolojik romanımız
Mehmet Rauf
Eylül
İlk realist romanımız
R. Mahmut Ekrem
Araba Sevdası
İlk resmi Türkçe gazetemiz
Takvim_i Vekayi
 
İlk yarı resmi gazetemiz
Ceride-i Havadis
 
İlk özel gazetemiz
Tercüman-ı Ahval
Agah Efendi- Şinasi tarafından
 İlk pastoral şiirimiz
A. Hamdi Tanpınar
Sahra
İlk şiir çevirmeni
İlk noktalama işaretini kullanan
İlk makale yazan
İlk Türk gazeteci
 
ŞİNASİ
 
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro
A . Hamdi Tanpınar
Eşber veya Sardanal
İlk bibliyografya
Katip Çelebi
Keşfu-z Zunun
İlk hatıra kitabı
 Baburşah
Baburname
İlk hamse şairimiz
Ali Şir Nevai
 
İlk tezkiremiz
Ali Şir Nevai
 Mecalisü-n Nefais
İlk antolojimiz
Ziya Paşa
Harabat
İlk atasözleri kitabımız
Şinasi
Durub-u Emsali Osmaniye
İlk mizah dergimiz
Teodor Kasap(tarafından
Diyojen
İlk hikaye kitabımız
A. Mithat Efendi
Letaif-i Rivayet
İlk fıkra yazarımız
Ahmet Rasim
 
 Türkçe yazılan ilk kitap
Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig
İlk siyasetname kitabımız
Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig
İlk mensur şiir yazan şairimiz
Halit Ziya Uşaklıgil
 
Şiirde Türk kelimesini kullanan şair
M. Emin Yurdakul
 
İlk makalemiz
Şinasi
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 Mesnevi tarzında ilk eserimiz
Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig
Dünyada ilk modern roman
Cervantes
Don Kişot
Bildiri yayınlayan ilk edebi topluluk
Fecr-i Ati
 
İlk seyahatnamemiz
Seydi Ali Reis
Miratü’l Memalik
İlk edebiyat tarihçimiz
A.Halim Memduh Efendi
 
Batılı anlamda ilk edeb tarihçimiz
Fuat Köprülü
 
Dünyada ilk hikayeci
Baccacio
Dekamoran
Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz
Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre
Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı
Süleyman Paşa
Sarf-ı Türki
İlk natüralist eserimiz
Nabizade Nazım
Zehra
Divan edebiyatının ilk mahallileşme temsilcisi
Nedim
 
İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi
Kamusu’l Alam
 
İlk sözlüğümüz
Kaşgarlı Mahmut
Divan-ı Lügati’t Türk
Aruzla yazılan ilk eserimiz
Yusuf Has Hacip
Kutadgu bilig
İlk didaktik şiir örnekleri
Yusuf Has Hacip
Kutadgu bilig
Türk adının geçtiği ilk eser
Göktürk Abideleri
 
Konuşma diliyle ilk hikaye
Ömer Seyfettin
 
İlk köy şiirimiz
Muallim Naci
Köylü Kızların Şarkısı
İlk alfabemiz
Göktürk alfabesi
 
Tekke edebiyatının kurucusu
Ahmet Yesevi
 
İlk Türk destanı 
Alp Er Tunga destanı
 
Batılı anlamda ilk eleştirmenimiz
Namık Kemal
 
İlk kadın romancımız
Fatma Aliye Hanım
 
Dünyanın ilk destanı
Gılgameş Destanı
 
Süslü nesirin ilk temsilcisi
Sinan Paşa
 
 
 
 
 
  Bugün 6 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
En güzel şiirde nefret yoktur,kavga yoktur,kin yoktur;sadece sevgi vardır.